Strona główna BIP ZWIK
Jesteś tutaj: BIP » Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Rtm. Witolda Pileckiego 100. 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

Sekretariat Tel:  22 775-73-38 biuro@zwikndm.pl
Fax: 22 775-73-28
Nr alarmowy  Tel: 22 775-33-07  

 

Dział techniczny
22 775-64-75
  Mistrzowie
22 775-64-74
  Księgowość
22 775-64-73

 
ul. Rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
REGON: 017441290
NIP: 531-000-49-28
 

tel: (48 22) 775 73 38
fax: (48 22) 775 73 28
biuro@zwikndm.pl
 

Wpis do KRS Nr 0000117313 Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 31 917 847,50 PLN
 

Konto: PEKAO S.A. I O/ Nowy Dwór Mazowiecki Nr 91 1240 3480 1111 0000 4268 4040 lub BNP PARIBAS Bank Polska S.A O/Nowy Dwór Mazowiecki Nr 36 2030 0045 1110 0000 0183 0720Copyright © 2023, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.